Kogeneracja gorzelni z biogazownią

Produkcja etanolu wymaga dużych nakładów energetycznych, co związane jest z wysokimi kosztami produkcji. W celu ich zmniejszenia istnieje możliwość kogeneracji gorzelni z biogazownią. Gorzelnia może dostarczyć surowiec do produkcji biogazu w postaci wywaru pogorzelniczego. Jest to surowiec odpadowy przy produkcji etanolu. Natomiast biogazownia zwrotnie może zaopatrzyć gorzelnię w energię cieplną lub elektryczną. Taka technologia ułatwia osiągnięcie opłacalności obydwu zakładów. 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kogeneracji gorzelni z biogazownią? Skontaktuj się z nami!