Skład podatkowy

Dynamiczna firma specjalizująca się w produkcji i obrót wyrobami akcyzowymi: Bezpieczeństwo prawne i Precyzja w działaniu.

Jednym  z aspektów naszej działalności jest produkcja i obrót wyrobami akcyzowymi. Odbywa się to dzięki ścisłej współpracy z urzędem celno-skarbowym. Prowadzimy skład podatkowy, w którym wyroby akcyzowe są magazynowane, produkowane oraz przeładowywane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Prowadzenie tego typu działalności wymaga ogromnej wiedzy i dokładności. Pracownicy odpowiedzialni za czynności związane z obrotem towarami objętymi akcyzą regularnie uczestniczą w szkoleniach, aby być na bieżąco  z wszelkimi zmianami w przepisach i ustawach o podatku akcyzowym. 

Świadczymy również usługi przemieszczania wyrobów akcyzowych pomiędzy składami podatkowymi. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych odbywa się w ramach Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS. System ten służy weryfikacji i kontroli przemieszczania się towarów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Skład podatkowy w miejscowości 63-210 Przybysław w okolicach miast: Jarocin, Konin, Słupca, Września, Poznań

Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas usługach w naszym składzie podatkowym: