Laboratorium

Laboratorium badawczo-analityczne dzięki odpowiedniej aparaturze i kadrze działa zarówno przy instalacjach technicznych, gdzie liczą się oznaczenia jakościowe jak i przy instalacjach półtechnicznych i laboratoryjnych, dla których badawczo-naukowe aspekty mają największe znaczenie. Wykonujemy badania mikrobiologiczne jak i analityczne. Zapewnia nam to bieżącą kontrolę dostarczanych surowców, wydawanych produktów oraz stałą kontrolę procesu produkcji. Gwarantujemy również utrzymanie procedur produkcyjnych np. ISO.

Laboratorium obejmuje szereg działań m.in.:

Skontaktuj się z naszym technologiem!