Wymienniki ciepła

Wszystkie nasze wymienniki ciepła charakteryzują się niskim kosztem instalacji, użytkowania i utrzymania, mają wysoką wydajność i zapewniają bezpieczne użytkowanie.

Wymienniki płaszczowo-rurowe

Doskonale nadają się do mediów czystych jak i zanieczyszczonych. Dzięki odpowiedniej konstrukcji i wykorzystaniu stali o wysokiej wytrzymałości wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe mogą być bezpiecznie stosowane do wysokich ciśnień (nawet 12 bar).

Zaletą wymienników płaszczowo rurowych jest zwartość konstrukcji i łatwość czyszczenia rur od wewnątrz.

Projektujemy je pod konkretne zastosowanie dla klienta, co daje pewność poprawnej pracy, jak i optymalny koszt odpowiedniego urządzenia.

Wymienniki spiralne

Zaletami spiralnych wymienników ciepła jest zwartość konstrukcji oraz uzyskanie dużych prędkości przepływu medium, co umożliwia otrzymanie dużego współczynnika przenikania.

Spiralne wymienniki ciepła można wykorzystywać do cieczy ze znaczną zawartością cząstek stałych (np. zacier i wywar gorzelniczy) oraz cieczy lepkich przy zachowaniu wysokich współczynników przenikania ciepła.

Jesteśmy producentem wymienników spiralnych w szerokich zakresach powierzchni. Powierzchnia wymiany ciepła w takim wymienniku zbudowana jest z dwóch arkuszy blachy zwiniętych centrycznie w spiralę. Obie przestrzenie wymiennika spiralnego są od siebie oddzielone zawalcowanymi i zespawanymi krawędziami blachy. Dla nadania spiralom sztywności i ustalenia określonej odległości między nimi stosuje się pręty dystansowe.  Układ kanałów jest zamknięty do czoła pokrywami dzięki czemu można przeprowadzić rewizję oraz czyszczenie kanałów.

Wymienniki spiralne można stosować jako pionowe i poziome. Ułożenie pionowe kanałów stosuje się w przypadku kondensacji pary. 

Oprócz produkowanych wymienników ciepła płaszowo-rurowych oferujemy dobór i sprzedaż wielu innych rodzajów wymienników na potrzeby instalacji klienta.

Wszystkie nasze wymienniki ciepła charakteryzują się niskim kosztem instalacji, użytkowania i utrzymania, mają wysoką wydajnością i zapewniają bezpieczne użytkowanie.

Płaszczowo-płytowe wymienniki ciepła

Dla skrajnych warunków pracy oferujemy wymienniki płaszczowo – płytowe. Zbudowane są z płaszcza, wewnątrz którego znajduje się pakiet zespawanych płyt. Dzięki takiej budowie wymienniki mogą pracować w bardzo wymagających warunkach ciśnienia i wysokich temperaturach zachowując bardzo wysokie współczynniki przenikania ciepła. Maksymalne warunki pracy to 5000C oraz 60 bar.

Płytowe uszczelkowe wymienniki ciepła

Cechą charakterystyczną wymiennika są uszczelki znajdujące się między każdą parą płyt tworzących kanał. Płyty termiczne umieszczone są między dwiema płytami ramowymi. Dzięki takiej budowie wymienniki można rozebrać w celu sprawdzenia stanu powierzchni płyty lub dla dokładnego oczyszczenia. Drugą ważną zaletą jest możliwość rozbudowy lub zmniejszenia liczby płyt w przypadku zmian parametrów pracy urządzenia. Wytrzymałość temperaturowa zależy od materiału z jakiego wykonana jest uszczelka. Wymienniki te mogą pracować z mediami ulegającymi przemianom fazowym.

Parametry:

Płytowe lutowane wymienniki ciepła

Mają podobną budowę jak wymienniki skręcane z tą różnicą, iż płyty są ze sobą lutowane w atmosferze próżni. Brak uszczelek powoduje, iż wymienniki tego typu są lżejsze i mają bardziej zwartą konstrukcję w stosunku do uszczelkowych. Wykorzystuje się je w szerokim zakresie: chłodzenie, ogrzewanie, parowanie i skraplanie. Maksymalne parametry pracy wymienników lutowanych to 2000C oraz 65 bar.

Płytowe spawane wymienniki ciepła

Stosowane są w aplikacjach gdzie temperatury medium przekraczają 180’C oraz występują wysokie ciśnienia uniemożliwiające zastosowanie uszczelek. Dzięki spawaniu ich budowa jest bardziej zwarta aniżeli w przypadku wymienników uszczelkowych. Wymienniki te mogą również pracować z mediami ulegającymi przemianom fazowym. Zapewniają optymalną wydajność i łatwe czyszczenie w procesach przemysłowych. Maksymalne parametry pracy wymienników spawanych to 3000C oraz 35 bar.

Spiralne wymienniki ciepła

Zaletami spiralnych wymienników jest zwartość konstrukcji oraz uzyskanie dużych prędkości przepływu medium, co umożliwia otrzymanie dużego współczynnika przenikania. Spiralne wymienniki ciepła można wykorzystywać do cieczy ze znaczną zawartością cząstek stałych (np. zacier i wywar gorzelniczy) oraz cieczy lepkich przy zachowaniu wysokich współczynników przenikania ciepła. Oferujemy wymienniki spiralne w szerokich zakresach powierzchni. W takim wymienniku można łatwo przeprowadzić rewizję oraz czyszczenie kanałów. Wymienniki spiralne można stosować jako pionowe i poziome. Ułożenie pionowe kanałów stosuje się w przypadku kondensacji pary.

Żebrowane wymienniki ciepła

Oddzielną grupę wymienników ciepła stanowią wymienniki ciepła z ożebrowanymi powierzchniami wymiany ciepła. Tego typu wymienniki ciepła znajdują zastosowanie w przypadku gdy współczynnik wnikania ciepła dla jednego z nośników ciepła jest znacznie mniejszy niż drugiego. Żebra powodują znaczne zwiększenie powierzchni co kompensuje mały współczynnik wnikania ciepła. Budowę taką posiadają ekonomizery kotłów. Są to wymienniki płaszczowo- rurowe o specjalnej konstrukcji, podgrzewające pompowany do kotła kondensat ciepłem spalin. Zastosowane bimetalowe rury wysokożebrowane pozwalają zmaksymalizować współczynnik wnikania ciepła po stronie spalin. W instalacji kotłowej bez zastosowania ekonomizera spaliny opuszczające kocioł mają często powyżej 200-250’C co przyczynia się do znacznych strat ciepła. Odzyskanie tak dużej ilości ciepła pozwala na zwrot inwestycji w ok. 12-15 miesięcy.