Skażanie etanolu

Firma Chemat świadczy usługi skażania alkoholu etylowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów. Stosowana przez nas procedura skażania obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej według Rozporządzenia 3199/93. Skażanie polega na dodaniu odpowiednich składników chemicznych do alkoholu, co czyni go niezdatnym do spożycia. Alkohol skażony całkowicie lub częściowo jest zwolniony z akcyzy. 

Najczęściej stosowana procedura skażania alkoholu etylowego polega na dodaniu w odpowiedniej ilości alkoholu izpopropylowego (IPA), metyloetyloketonu (MEK) oraz benzoesanu denatonium (BITREX). 

Świadczone przez nas usługi podlegają stałej kontroli przez funkcjonariuszy celno-skarbowych.

Zapewniamy kompleksową procedurę skażania dzięki wysokiej jakości skażalnikom oraz usługę skażania etanolu na powierzonych przez klienta surowcach.