Regeneracja rozpuszczalników

Jednym z profili naszej działalności jest odzysk i regeneracja zanieczyszczonych rozpuszczalników stosowanych w przemyśle w procesach technologicznych. 

Oferujemy odbiór odpadów rozpuszczalnikowych oraz ich odzysk zgodnie z parametrami wymaganymi dla danego produktu oraz preferencjami klienta. Największe znaczenie wśród rozpuszczalników ze względu na ich duże zużycie mają trójchloroetylen, alkohol etylowy, aceton oraz alkohol izopropylowy. Posiadamy duże doświadczenie w pracy z tymi substancjami o czym świadczy wieloletnia współpraca z firmami branży chemicznej, farmaceutycznej, budowlanej oraz producentami farb i lakierów. Na działalność związaną z odzyskiem odpadów posiadamy wszelkie pozwolenia i decyzje.  

Instalacja do odzysku rozpuszczalników składa się między innymi z kolumny rektyfikacyjnej oraz kolumny wzmacniającej. Układ wyposażony jest w pełny system automatyki wykorzystujący odpowiednie sterowniki, których zadaniem jest sterowanie linią technologiczną, regulacją procesu oraz zbieraniem danych procesowych. Pełna kontrola nad produkcją pozwala uzyskać produkt najwyższej jakości.