Laboratorium

Nasze laboratorium działa przy instalacjach technicznych, gdzie liczą się oznaczenia jakościowe ale także przy instalacjach półtechnicznych i laboratoryjnych, dla których badawczo – naukowe aspekty mają największe znaczenie. Dzięki temu mamy możliwość wykonywania badań mikrobiologicznych jak i analitycznych. Zapewnia nam to bieżącą kontrolę dostarczanych surowców, wydawanych produktów oraz stałą kontrolę procesu produkcji. Gwarantujemy również utrzymanie procedur produkcyjnych np. ISO.

Justyna Rębas

Biotechnolog, Technolog

+48 601 207 60

j.kieller@popchemat.pl