Ulga podatkowa na badania i rozwój

środa, 1 kwietnia 2020

Temat nie jest przypadkowy. Chemat to firma technologiczna, która inwestuje w badania i rozwój. Na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przeznaczamy każdego roku część naszych zysków.

Działalność badawczo-rozwojowa to strategia Chematu, której celem jest poszukiwanie nowych produktów i usług poszerzających ofertę handlową oraz wprowadzenie usprawnień technologicznych w ramach produkcji naszych instalacji i urządzeń (na opracowanie nowych lub poprawienie obecnie stosowanych technologii).

Od 2015 roku posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego i z sukcesem realizujemy własne projekty badawczo-rozwojowe. Jednym z nich jest budowa instalacji chemicznej pompy ciepła, której zakończenie jest zaplanowane na koniec 2020 roku.

Ulga badawczo-rozwojowa to nowa forma wsparcia działalności badawczo-rozwojowej dla przedsiębiorstw w Polsce. Została wprowadzona 1 stycznia 2016 roku, natomiast zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2018 roku spowodowały, że ulga ta zyskuje na popularności.

Ulga badawczo-rozwojowa to ulga w podatku dochodowym. Pozwala na podwójne odliczenie 100% wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową tzw. kosztów kwalifikowanych:

  • pierwszy raz wydatki te możemy odliczyć jako koszt podatkowy na zasadach ogólnych
  • drugi raz te same wydatki możemy odliczyć jako koszt podatkowy od obliczonej podstawy opodatkowania.

Dodatkowym przywilejem, który posiadają centra badawczo-rozwojowe to możliwość podwójnego odliczenia aż 150% kosztów kwalifikowanych.

Podstawowym warunkiem skorzystania z ulgi B+R jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Wielu przedsiębiorców nie wie jakie są możliwości i od czego zacząć. Nasuwa się kilka podstawowych pytań zanim będziemy rozważać możliwość takiej ulgi.

Jaka jest definicja prac badawczo-rozwojowych?

Zgodnie z ogólną definicją działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Dlaczego i kiedy Chemat zdecydował się na skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej?

Chemat Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem innowacyjnym, posiadającym od roku 2015 status centrum badawczo-rozwojowego i dlatego działalność badawczo-rozwojowa nie była dla nas pojęciem obcym. Dużą część prowadzonych przez nas prac można zakwalifikować do prac B+R, dlatego oczywistym stało się, że firma Chemat podjęła decyzję o zastosowaniu ulgi B+R od roku 2018. Zastosowanie ulgi wiąże się z wymiernymi korzyściami finansowanymi, daje nam możliwość zwiększenia do 150% kosztów kwalifikowanych takich jak wynagrodzenia, materiały i surowce, wydatki na nabycie nie będącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego, koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych, koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, koszty uzyskania i utrzymania, patenty, wszystkie koszty ponoszone oczywiście w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Koszty te ponownie pomniejszają podstawę opodatkowania. Zysk jaki uzyskujemy w postaci zapłacenia mniejszego podatku dochodowego, możemy wykorzystać na dalszy rozwój naszej spółki.

Wymogiem koniecznym do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej jest poniesienie przez przedsiębiorstwo wydatków na działalność badawczo-rozwojową tzw. kosztów kwalifikowanych. Co to znaczy?

Wydatki kwalifikowane to te, które podlegają refundacji z funduszy unijnych. Mogą to być zakupione materiały lub usługi, jak również wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt badawczo-rozwojowy.

Na czym polega w praktyce księgowo skorzystanie z ulgi B+R?

Z zastosowaniem ulgi B+R wiąże się obowiązek podatnika z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji kosztów poniesionych w działalności B+R. Ustawodawca nie precyzuje jednak w jakiej formie powinna być prowadzona taka ewidencja. Istotne jest zatem aby na wypadek ewentualnej kontroli przedsiębiorca był w stanie zaprezentować wyodrębnione zestawienie wydatków B+R. Odliczenia z tytułu ulgi dokonuje się w zeznaniu rocznym, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W tym celu do zeznania rocznego CIT8 powinno dołączyć się załącznik CIT/BR, w którym zostaną wykazane odliczone koszty kwalifikowane. Jeżeli podatki w roku podatkowym poniósł lub osiągnął dochód mniejszy niż wysokość przysługujących mu odliczeń, ulgę można rozliczyć w ciągu następnych sześciu kolejnych lat podatkowych.

Wiedzą i doświadczeniem podzieliły się

Olga Janicka – wiceprezes firmy Chemat Sp. z o.o.

Edyta Wróbel – główna księgowa firmy Chemat Sp. z o.o.

Aktualności

Innowacyjne Źródła Węglowodanów: Produkcja Etanolu z Surowców Odpadowych - czwartek, 13 czerwca 2024

Ekoinnowacje – Odzysk i Oczyszczanie Dwutlenku Węgla - środa, 5 czerwca 2024

Kluczowe informacje o instalacjach przemysłowych – Dowiedz się więcej! - piątek, 29 marca 2024

Usługi dźwigowe: Konin i okolice - piątek, 29 marca 2024

Uszczelnienia mechaniczne do pomp – jak dobierać i dlaczego są kluczowe? - poniedziałek, 5 lutego 2024

Innowacyjne rozwiązania w gospodarce odpadami przemysłu spożywczego prezentowane na Międzynarodowym Seminarium Naukowo-Technicznym - piątek, 1 grudnia 2023

Produkcja Zbiorników Specjalistycznych: Rozwiązania Dostosowane do Różnych Branż - środa, 8 listopada 2023

Lokalizacja Inwestycji – Klucz do Sukcesu w Branży Spirytusowej - piątek, 13 października 2023

Profesjonalna relokacja maszyn, urządzeń i linii technologicznych. Chemat – kompleksowe usługi dla Twojej firmy. - czwartek, 13 lipca 2023

Alternatywne źródła energii w Chemat Sp. z o.o. - środa, 11 stycznia 2023

Hala produkcyjna firmy Chemat - czwartek, 15 grudnia 2022

Projektowanie i prefabrykacja rurociągów do przesyłów mediów. - czwartek, 17 listopada 2022

Chemat produkuje urządzenia ciśnieniowe – zbiorniki ciśnieniowe i niskociśnieniowe. - czwartek, 3 listopada 2022

Konstrukcje stalowe projektowane i realizowane w firmie Chemat - piątek, 28 października 2022

Instalacja fermentacji etanolu z układem mycia CIP - poniedziałek, 17 października 2022

Zrealizowaliśmy instalację do odwadniania spirytusu o wydajności 2500 dm3/h bezwodnego 100% produktu - czwartek, 13 października 2022

Konferencja „Perspektywy, uwarunkowania oraz możliwości łagodzenia skutków transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej” - czwartek, 29 września 2022

WYSTAWA „SIŁA I WRAŻLIWOŚĆ / KONIN POSTAPOKALIPTYCZNY” - poniedziałek, 26 września 2022

Targi Odnawialnych Źródeł Energii w Koninie 2022 r. - poniedziałek, 26 września 2022

Nominacja firmy Chemat do tytułu EkoSymbol 2022 - środa, 31 sierpnia 2022

Międzynarodowe Targi Achema 2022 - poniedziałek, 29 sierpnia 2022

Projekt „Rektyfikacja czynników chłodniczych” - czwartek, 28 lipca 2022

Chłodnie wentylatorowe, centralne systemy chłodzenia - poniedziałek, 16 maja 2022

Zapytanie ofertowe nr 21/2022/LIFE/CHEMAT - wtorek, 12 kwietnia 2022

Zapytanie ofertowe nr 20/2022/LIFE/CHEMAT - środa, 9 marca 2022

Historia Konińskiej Rektyfikacji Spirytusu - poniedziałek, 7 marca 2022

Chemat brylantem w koronie polskich firm. Co z budową kotłowni paliw alternatywnych? - środa, 23 lutego 2022

Zapytanie ofertowe nr 19/2022/LIFE/CHEMAT - wtorek, 25 stycznia 2022

Zapytanie ofertowe nr 18/2022/LIFE/CHEMAT - poniedziałek, 24 stycznia 2022

Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 Branży Chemicznej i Efektywna Firma 2020 Branży Chemicznej - poniedziałek, 6 grudnia 2021

Zapytanie ofertowe nr 17/2021/LIFE/CHEMAT - środa, 24 listopada 2021

Zapytanie ofertowe nr 16/2021/LIFE/CHEMAT - piątek, 5 listopada 2021

Zapytanie ofertowe nr 15/2021/LIFE/CHEMAT - czwartek, 4 listopada 2021

Zapytanie ofertowe nr 14/2021/LIFE/CHEMAT - środa, 3 listopada 2021

Celebrujemy zakończenie pracy w gorzelni w Żyrzynie - niedziela, 17 października 2021

Covid-19 debata ekspercka - wtorek, 12 października 2021

Utrzymanie statusu centrum badawczo-rozwojowego 2021 - poniedziałek, 11 października 2021

Zapytanie ofertowe nr 13/2021/LIFE/CHEMAT - środa, 6 października 2021

Drożdże i ich metabolity w procesie fermentacji alkoholowej - niedziela, 26 września 2021

Wpływ parametrów procesu upłynniania skrobi na skład cukrowy zacieru. Potencjał nowych preparatów enzymatycznych - niedziela, 12 września 2021

Bezodpadowa produkcja bioetanolu – czy to możliwe? - wtorek, 7 września 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE / Request for quotation – NR 12/2021/LIFE/CHEMAT - czwartek, 5 sierpnia 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE / Request for quotation – NR 11/2021/LIFE/CHEMAT - czwartek, 1 lipca 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE/ Request for quotation – NR 10/2021/LIFE/CHEMAT - czwartek, 1 lipca 2021

Zapytanie ofertowe – wybór wykonawcy - środa, 2 czerwca 2021

Zapytanie ofertowe – dostawa materiałów w ramach realizacji projektu - wtorek, 1 czerwca 2021

Projekt „Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” - piątek, 10 kwietnia 2020

Ulga podatkowa na badania i rozwój - środa, 1 kwietnia 2020

Środek biobójczy ALKOSEPTIN PRO do dezynfekcji rąk i powierzchni - wtorek, 24 marca 2020

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu i Chemat podpisali umowę dofinansowania projektu Refrigerants LIFE Cycle z NFOŚiGW - czwartek, 12 marca 2020