Gorzelnie rolnicze

Realizujemy kompletne gorzelnie rolnicze. Specjalizujemy się w projektowaniu i produkcji linii technologicznych dla branży spirytusowej. Gorzelnie rolnicze realizowane przez firmę Chemat są budowane w oparciu o założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Zadaniem instalacji jest produkcja spirytusu surowego otrzymywanego w wyniku fermentacji alkoholowej drożdży. Głównym źródłem cukrów prostych w tej instalacji jest skrobia zawarta w zbożach suchych jak i mokrych – mokra kukurydza. W efekcie głównymi produktami otrzymanymi w wyniku procesu produkcji są:

Wyposażamy gorzelnie rolnicze w instalację odwadniania połączoną z infrastrukturą magazynową, suszarnię wywaru gorzelnianego oraz  biogazownię. Kompleksowość projektu i innowacyjność zastosowanych technologii stają się podstawowym atutem przedsięwzięcia, które sprosta najbardziej wymagającym oczekiwaniom współczesnego rynku.

W swoim portfolio mamy budowę nowych obiektów jak i modernizację już istniejących. W przypadku budowy nowych obiektów zajmujemy się pracami już na etapie pozwoleń na budowę, pozwoleń środowiskowych oraz pozyskiwaniem dofinansowań. Wykonujemy projekt, realizujemy go i po zakończonych pracach świadczymy serwis. Również oferujemy energooszczędną i ekonomiczną technologię produkcji bioetanolu II generacji. Produkt ten powstaje z odpadów z przemysłu piekarniczego i ziemniaczanego, co jest gwarantem niskiego kosztu surowca i nie konkuruje z produkcją żywności.

Realizacje

Instalacja do produkcji spirytusu surowego w ilości 1600 l/h
Miejsce inwestycji: Piaszczyna
Termin realizacji: 2015

Instalacja do produkcji spirytusu surowego w ilości 500 l/h
Miejsce inwestycji: Łukowo
Termin realizacji: 2015

Instalacja do produkcji spirytusu surowego w ilości  1600l/h
Miejsce inwestycji: Konin
Termin realizacji: 2017

Instalacja do produkcji spirytusu surowego w ilości 1520 l/h
Miejsce inwestycji: Gwiździny
Termin realizacji: 2019

Instalacja do produkcji spirytusu surowego w ilości 250 l/h
Miejsce inwestycji: Brzeźnica