Instalacje przemysłowe

Realizacje

Branża spożywcza
Inwestor: producent biopaliw
Miejsce inwestycji: Surochów
Termin realizacji: 2014
Dla Zakładów Przemysłu Tłuszczowego zrealizowaliśmy kompletną instalację rektyfikacji metanolu o wydajności 1660 l/h i zatężania glicerolu o wydajności 3062  kg/h. Realizację oddaliśmy wraz z pełną dokumentacją powykonawczą.

Branża spożywcza
Inwestor: producent estrów
Miejsce inwestycji: Czechowice-Dziedzice
Termin realizacji: 2015
Wprowadziliśmy optymalizację i rozruch pooptymalizacyjny instalacji badawczej do produkcji drożdży paszowych. Zrealizowaliśmy konstrukcję wielkoprzemysłowej produkcji drożdży paszowych. Zaprojektowaliśmy instalację eksperymentalną procesu estryfikacji mieszanki olejów w skali półtechnicznej i ćwierćtechnicznej.

Branża spirytusowa
Inwestor: producent alkoholu etylowego rektyfikowanego i odwodnionego
Miejsce inwestycji:  Oborniki Wlkp.
Termin realizacji: 2018
Wykonaliśmy projekt budowy i realizację instalacji technologicznej do rektyfikacji spirytusu – układ kolumnowy i konstrukcje stalowe dla instalacji o wydajności ok. 2200 l/h oraz pełną automatykę.

Branża spożywcza
Inwestor: producent pektyn
Miejsce inwestycji: Jasło
Termin realizacji: 2019
Zrealizowaliśmy projekt modernizacji układu destylacji dla naszego klienta z branży spożywczej – produkcja pektyn. Zamontowaliśmy nowy cyrkulator, który umożliwia ogrzewanie zawartości kolumny destylacyjnej. Dzięki cyrkulatorowi całkowita ilość kondensatu pary jest zawracana z powrotem do procesu. To bardzo ekonomiczna technologia.

Branża spirytusowa
Inwestor: producent alkoholu etylowego surowego
Miejsce inwestycji: Żyrzyn
Termin realizacji: 2021
Wykonaliśmy modernizację instalacji do destylacji alkoholu etylowego o wydajności 500 l/h. Technologia została zaprojektowana zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym. Instalacja to trzy kolumny destylacyjne: kolumna odpędowa i dwie kolumny wzmacniające. Sterowanie instalacją oraz jej kontrola jest w pełni zautomatyzowana.

Branża spirytusowa
Inwestor: producent żytniego alkoholu etylowego surowego
Miejsce inwestycji: Bartężek
Termin realizacji: 2021
Wykonaliśmy realizację budowy instalacji technologicznej do produkcji spirytusu surowego z zacierów żytnich – projekt obejmował instalację fermentacji zacierów żytnich wraz z układem mycia CIP, układ dwukolumnowy odpędu o wydajności  500 l/h z pełną automatyką i konstrukcją stalową dla instalacji oraz układ chłodni wentylatorowych.

Branża biopaliwowa
Inwestor: producent alkoholu etylowego surowego i bioetanolu stosowanego jako dodatek do benzyn silnikowych
Miejsce inwestycji: Suchowola
Termin realizacji: 2022
Zrealizowaliśmy projekt instalacji do odwadniania spirytusu o wydajności 2500 dm3/h bezwodnego 100% produktu wraz z kompletną automatyką.