Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami to jedna z wielu gałęzi działalności firmy Chemat. Od początku istnienia przedsiębiorstwa tj. od 1997 roku zajmujemy się przetwarzaniem i utylizacją odpadów niebezpiecznych metodą niestanowiącą zagrożenia dla środowiska naturalnego. Odbiór odpadów przemysłowych rozpoczęliśmy od współpracy z największą spółką w Polsce zajmującą się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a następnie rozszerzyliśmy swoją działalność o odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów kosmetycznych oraz ich bezpieczne utylizowanie. Gospodarka odpadami to jedna z ważnych gałęzi działalności firmy Chemat.

Realizacje

Odzysk metanolu z wody złożowej
Inwestor: firma zajmującą się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej
Miejsce inwestycji: Radlin, Roszków, Paproć, Cicha Góra

Odbiór i przerób odpadu powstałego w procesie produkcji prochów nitrocelulozowych
Inwestor: producent wyrobów i zespołów amunicji i rakiet
Miejsce inwestycji: Pionki

Odbiór ścieków przemysłowych:
Inwestor: zakład produkcji preparatów paszowych
Miejsce inwestycji: Konin

Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych zawierających
Inwestor: producent specjalistycznych wyrobów chemicznych
Miejsce inwestycji: Kędzierzyn – Koźle

Odbiór i zagospodarowanie odpadów kosmetycznych z zawartością alkoholi
Inwestor: producent perfum i kosmetyków
Miejsce inwestycji: Garwolin

Odbiór i zagospodarowanie odpadów kosmetycznych z zawartością alkoholi
Inwestor: producent perfum i kosmetyków
Miejsce inwestycji: Psary/ koło Wrocławia

Odbiór i zagospodarowanie odpadów kosmetycznych z zawartością alkoholi
Inwestor: producent perfum i kosmetyków
Miejsce inwestycji:  Grudziądz