Destylacja i rektyfikacja

Specjalizujemy się w procesach destylacji i rektyfikacji. Projektowane przez nas instalacje kolumnowe służą do rozdziału ciekłych roztworów na składniki w oparciu o proces odparowania i przeprowadzenia mieszaniny w stan gazowy. Skład wytworzonej pary jest inny niż skład cieczy, z której para się tworzy, co zapewnia skuteczny rozdział składników.

Destylacja prosta

Najprostsza z destylacji zwana destylacją prostą polega na jednorazowym odparowaniu części surowca i jej skropleniu. W ten sposób surowiec zostaje rozdzielony na dwa produkty – nieodparowaną ciecz (ciecz wyczerpana) oraz skroploną parę – destylat. Czystość produktu uzyskanego w wyniku destylacji prostej nie jest zawsze zadowalająca.

Rektyfikacja

Chcąc spełniać wymagania związane z jakością uzyskiwanych destylatów szersze zastosowanie znalazła metoda destylacji zwana rektyfikacją. Metoda ta oparta jest na zasadzie przeciwprądu, gdzie fazę gazową prowadzi się w przeciwprądzie do fazy ciekłej uzyskanej przez skraplanie pary. Obie fazy różnią się temperaturą i składem. Podczas ich zetknięcia następuje wyrównanie temperatury oraz wymiana składników. Faza gazowa wzbogaca się w składnik lżejszy, natomiast faza ciekła w składnik cięższy.

Oferujemy naszym klientom kompletne instalacje destylacji i rektyfikacji dostosowane do ich potrzeb.

Standardowy układ do produkcji alkoholu etylowego na gorzelni rolniczej składa się z kolumny odpędowej oraz kolumny wzmacniającej. Pierwsza z nich służy do separacji etanolu z odfermentowanego zacieru, natomiast druga ma za zadanie zwiększenie stężenia alkoholu w końcowym produkcie. Oprócz tego z kolumny wzmacniającej odbierane są przedgony (metanol, aldehyd octowy, itp.), alkohole ciężkie oraz lutrynek. Tego typu układ pozwala na produkcję alkoholu wysokiej jakości. 

Zrealizowaliśmy wiele inwestycji na terenie Polski i Europy służących do rozdziału mieszanin ciekłych.

Skontaktuj się z nami i zacznijmy współpracę w celu zrealizowania nowej inwestycji!