Instalacje wyparne

Wywar po destylacji etanolu jest cennym źródłem składników odżywczych, które mogą zostać wykorzystane w karmieniu trzody chlewnej. Budujemy instalacje gorzelnicze w kogeneracji ze Stacją Obróbki Wywaru, w której wykorzystujemy urządzenia jakimi są wyparki. Służą one do zagęszczania rzadkiego odcieku, będącego jedną z frakcji odwirowanego wywaru.

Proponowany przez nas układ technologiczny stacji wyparnej pozwala na uzyskanie dużego zagęszczania medium przy stosunkowo niskich nakładach energetycznych. Surowcem dla stacji wyparnej skojarzonej z gorzelnią jest rzadki odciek, a produktem głównym zagęszczony koncentrat. Kondensat pary jest w całości zawracany na kotłownię technologiczną. Układ jest w pełni zautomatyzowany. Posiada automatyczny rozruch jak i zatrzymanie, co powoduje relatywnie niski koszt obsługi. Proces zagęszczania cieczy prowadzimy w sposób ciągły.

W porównaniu z aparatami o działaniu okresowym aparaty o działaniu ciągłym są bardziej ekonomiczne pod względem cieplnym. Nie powstają straty związane ze zużyciem ciepła na okresowe rozgrzewanie i rozruch aparatu. Stosujemy baterie wyparne, w których odparowywany roztwór przepływa stopniowo przez kilka jednodziałowych aparatów. W każdej następnej wyparce stężenie roztworu jest wyższe niż w poprzednim. 

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych innowacyjnych rozwiązaniach i dołącz do przedsiębiorców dbających o efektywność, środowisko i opłacalność swoich operacji.