Odwadnianie etanolu

Roztwory etanolu są rozdzielane poprzez destylację, jednak dzięki niej uzyskujemy roztwory o zawartości około 95% masowych etanolu, który tworzy mieszaninę azeotropową z wodą. Dalsze odwadnianie prowadzi się najczęściej metodami adsorpcyjnymi z zastosowaniem zeolitów – metoda adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA).

Sita molekularne

W instalacjach do odwadniania spirytusu jako substancję higroskopijną stosujemy sita molekularne typu 3A, które adsorbują wodę, a nie adsorbują alkoholu etylowego. Krystaliczna struktura sita molekularnego, powinowactwo względem wody i określona wielkość porów, pozwalają na adsorpcję molekuł o mniejszej wielkości (woda) niż wielkość porów sita a jednocześnie materiał o większych molekułach (etanol) przedostaje się przez sito. Proces ten jest odwracalny w związku z czym pozwala na regenerację sita i ponowne jego użycie w cykliczny sposób. Poprzez zastosowanie kompleksowego systemu automatyki i połączenia obsługowego instalacji destylacji i odwadniania koszt obsługi jest relatywnie niski. Ponadto sita molekularne mają bardzo dużą wytrzymałość chemiczną jak i termiczną.

Podstawowe urządzenia wchodzące w skład naszych instalacji:

Prowadzimy sklep internetowy gdzie sprzedajemy sita molekularne, pompy oraz uszczelnienia mechaniczne.

Oferujemy kompletne w pełni zautomatyzowane instalacje do odwadniania etanolu.

Adsorpcja zmiennociśnieniowa

Skontaktuj się z nami!